Cytaty o zaufaniu

Żyć lekko, ale nie lekkomyślnie, mieć odwagę bez pychy, okazywać zaufanie i radosne wyrzeczenie bez fatalizmu - oto sztuka życia.

Theodor Fontane

 88   

Kto ma przeciwko sobie głupców, zasługuje na zaufanie.

Jean Paul Sartre

 83   

Zawsze znajdzie się ktoś, kto cię skrytykuje. Zdobywaj zaufanie ludzi i uważaj na tych, których zaufanie już raz straciłeś.

Gabriel Garcia Marquez

 80   

Im recepta dłuższa, tym mniej zasługuje na zaufanie.

Stanisław Breyer

 78   

Nie ufaj człowiekowi, który radzi ci nie ufać.

Wilcox

 76   

Do rządu, nierządu i pogody ma zaufanie tylko młody.

Jan Sztaudynger

 73   

Carpe diem quam minimum credula postero - chwytaj dzień (korzystaj z chwili), jak najmniej ufając przyszłości; weseląc się dziś nie dowierzaj przyszłości.

Epikur

 72   

Jeżeli jesteś wierzący módl się jak najczęściej i daj się prowadzić Bogu, zaufaj Mu, On poprowadzi cię najwłaściwszą drogą, także w chwilach, gdy doznajesz cierpień i niepowodzeń.

nieznany

 67   

Jak dzień pogodny działa rozweselająco na człowieka, tak milo działa wesoło uśmiechnięte oblicze - prędzej otwiera się nasze serce i budzi zaufanie do człowieka wesołego niż do ponurego tetryka.

Karol Juliusz Weber

 66   

Nigdy nie ufaj podwładnemu, który nie znajduje wad u swojego przełożonego.

nieznany

 61   

Strzeż się złej kobiety i nie ufaj dobrej.

Przysłowie hiszpańskie

 61   

Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga.

św.Augustyn

 59