Cytaty o urodzinach

Nikt nie rodzi się bez wad.

Horacy

 85   

Zwięzłość słowa rodzi szerokość myśli.

Jean Paul

 85   

Życie nie rozpoczyna się przy poczęciu ani przy urodzinach, tylko wtedy, gdy dzieci opuszcza dom, a pies umrze. [49] H.

Jackson Brown

 85   

Pełny brzuch rodzi zło.

Talmud

 84   

Szczerość rodzi nienawiść, ustępliwość przyjaciół.

nieznany

 84   

Z trwogi narodu rzadko rodzi się tchórz.

Stanisław Jerzy Lec

 82   

Zło rodzi się z mnogości i pożądań.

Sy-Ma Cien

 82   

Cnota wiarę, a wiara dobrą cnotę rodzi.

Wacław Potocki

 81   

Dyplomata - to taki człowiek, który pamięta o urodzinach żony, nie pamiętając jednocześnie jej wieku. sir Anthony Robert Eden (1897 - 1977)

nieznany

 81   

Palma pierwszeństwa: Nie każda palma pierwszeństwa rodzi kokosy.

Stanisław Jerzy Lec

 78   

Człowiek najprawdopodobniej rodzi się z długiem, którego nigdy nie może spłacić, niezależnie od tego, jak bardzo się stara, bo dług ten ciągle rośnie. Człowiek zawsze zawdzięcza coś innym. Jeśli zignoruje ten dług, to powoli zatruwa sobie duszę. Jeśli zaczyna go spłacać, to w rezultacie powoduje tylko zwiększenie zadłużenia. Ale to, co potrafi dać, jest miara jego człowieczeństwa.

John Steinbeck

 72   

Nie trzeba czekać, aż zdejmą krzyż z naszych ramion; wystarczy się z nim pogodzić, a już jest lżej. kard.Stefan Wyszyński (1901 - 1981)Osłaniamy w Polsce dęby tysiącletnie. Ale by mogły żyć, każda gałązka, która rodzi dziś owoc, musi wyrastać z pnia. Podobnie jest z Narodem. kard.Stefan Wyszyński (1901 - 1981)

nieznany

 72